قبله نما

قبله نما

با وارد شدن به این بخش ابتدا شما پیغامی دریافت میکنید که با تایید آن موقعیت مکانی شما جهت نمایش دقیق قبله شناسایی میگردد .

برای استفاده از این بخش باید گوشی شما به اینترنت متصل باشد .